Kwekers sturen massaal bomen in voor Groene Stad Arboretum

Begin van dit jaar is de tweede ronde inzendingen van bomen gestart. Ook hier hebben kwekers uit heel Nederland weer massaal op gereageerd.

Begin van dit jaar is de tweede ronde inzendingen van bomen gestart. Ook hier hebben kwekers uit heel Nederland weer massaal op gereageerd. Inmiddels kunnen wij met trots zeggen dat er al 1.200 bomen geschonken zijn om het Groene Stad Arboretum vorm te geven. 

Deze alfabetisch geordende bomen- en plantenbibliotheek die het hele Floriadeterrein beslaat, vormt de basis voor de Expo in 2022 en van de stadswijk die daarna op het terrein verrijst. Alle bomen zijn geselecteerd op de bijdrage die ze leveren aan een groene en gezonde stad.

Het Groene Stad Arboretum wordt ruim 8 hectare groot – een oppervlakte van maar liefst 16 voetbalvelden. Het is een idee van architect en stedenbouwkundige Winy Maas, die het masterplan voor de Expo ontwikkelde. In het plan is het Floriadeterrein in rechthoekige kavels opgedeeld. Tussen die kavels komen paden met daarlangs groenstroken van vier meter breed: het arboretum. In elke groenstrook komen planten waarvan de botanische naam met dezelfde letter begint. Zo loopt de verzameling op van A tot en met Z.

Bij het samenstellen van de collectie zijn kwekers, ontwerpers en wetenschappers betrokken. Al deze bomen en planten gaan een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonde, groene stad. Ze moeten passen bij een van de vier thema’s van de Floriade: groen, voedsel, energie of gezondheid. Op zo’n manier is nog nooit eerder een arboretum samengesteld.