Overleg wijziging handelsvoorwaarden met Anthos

Afgelopen donderdag vond de eerste overlegronde plaats met vertegenwoordigers van de LTO vakgroep en Anthos over de handelsvoorwaarden boomkwekerij.

Tijdens dit overleg zijn de wijzigingsvoorstellen die eerder zijn voorbereid door een aparte werkgroep van LTO, aan de orde geweest. Deze werkgroep bestond uit diverse kwekers vanuit verschillende gewasgroepen. 

Een tweede overleg met de vertegenwoordigers van LTO en Anthos vindt plaats binnen drie weken.