eikenprocessierups, nest, eik, drenthe

Risico’s eikenprocessierups bij export eiken naar het Verenigd Koninkrijk

De exporteurs van eiken naar het Verenigd Koninkrijk lopen grote risico’s vanwege de recente vondsten van de eikenprocessierups.

De Engelse Forestry Commission adviseert het bedrijfsleven om de uit Nederland geïmporteerde eiken zorgvuldig te controleren en in geval van een vondst deze te melden bij Treealert. “Inspect, inspect and inspect again” zo luidt het advies van de commissie, die er tevens op aandringt om niet blind te varen op beloftes van de Nederlandse leveranciers, dan wel de resultaten van de inspecties die in Nederland worden uitgevoerd.

Importinspecties
De LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen en Anthos waarschuwen, samen met Naktuinbouw, de Nederlandse boomkwekerijbedrijven voor de grote risico’s die kleven aan de handel van eiken met het Verenigd Koninkrijk. Zij adviseren hen daarom een grote terughoudendheid te betrachten bij het exporteren ervan. Bedrijven die desondanks toch hun eiken naar het Verenigd Koninkrijk versturen, moeten rekening houden met zeer stringente importinspecties. Daarnaast worden bomen die bij een afnemer zijn afgeleverd ook grondig geïnspecteerd en bij een eventuele vondst alsnog vernietigd. Het blijkt zelfs dat in zo’n geval de gehele partij wordt geruimd, dus inclusief de niet-geïnfecteerde bomen.

De LTO vakgroep en Anthos werken nauw samen met Naktuinbouw en de NVWA om meer informatie te verkrijgen over het opereren van de Engelse autoriteiten ten aanzien van hun inspectiebeleid en het vernietigen van partijen in geval van een vondst. Zodra daarover meer duidelijk is, wordt u door ons opnieuw geïnformeerd.


Bron: LTO Bomen, vaste planten en zomerbloemen