Europese lijst invasieve exoten binnenkort uitgebreid

De Europese lijst invasieve exoten wordt uitgebreid met 17 soorten. Dit is de uitkomst van een stemming van het IAS comité in Brussel dat op 14 juni heeft plaatsgevonden.

Bij de afwegingen over vermelding van soorten op deze lijst, wordt zowel gekeken naar de ecologische schade die deze soorten veroorzaken alsook naar de proportionaliteit van de maatregel (sociaal-economisch). 

Daarbij is ook rekening gehouden met de inbreng vanuit de EU in de consultatieronde. Deze stond open tot 5 april 2019. Naar verwachting wordt de aanvulling op de Unielijst vermoedelijk begin augustus 2019 van kracht. Wanneer een soort op deze lijst vermeld staat is het niet toegestaan om deze soorten te telen of te verhandelen. Voor commerciële rassen geldt een overgangsperiode van 2 jaar.

In deze periode kunt u de voorraad uitputten door:

  • planten te verkopen aan niet-commerciële houders (dit mag via de reguliere verkoopkanalen zoals veilingen, dierenwinkels en tuincentra).
  • planten te exporteren naar landen buiten de Europese Unie.

informatie site RVO

De volgende soorten worden toegevoegd aan de Europese lijst van invasieve exoten.  

Scientific name plants

Common name

Nederlandse naam

Acacia saligna

Golden wreath wattle

wilgacacia

Ailanthus altissima

Tree of heaven

hemelboom

Andropogon virginicus

Broomsedge bluestem

Amerikaans bezemgras

Cardiospermum grandiflorum

Balloon vine

ballonrank

Cortaderia jubata

Purple pampas grass

hoog pampasgras

Ehrharta calycina

Perennial veldtgrass

roze rimpelgras

Gymnocoronis spilanthoides

Senegal tea plant

smalle theeplant

Humulus scandens

Japanese hop

oosterse hop

Lygodium japonicum

Vine-like fern

Japanse klimvaren

Lespedeza cuneata

Chinese bushclover

Chinese struikklaver

Prosopis juliflora

Mesquite

mesquite

Salvinia molesta

Salvinia moss

grote vlotvaren

Triadica sebifera

Chinese tallow

talgboom

 

Bron: LTO Bomen, vaste planten en zomerbloemen