Gewijzigde eisen voor import van planten met groeimedium

Vanaf 1 september 2019 gelden gewijzigde eisen voor import van planten met aanhangend groei­medium, bijvoorbeeld grond, turf, cocopeat, perliet, etcetera. Dit betreft een wijziging van de huidige Fytorichtlijn, Annex IV A I, punt 34. Er komt geen overgangstermijn. Importeert u dit soort planten, dan moet u mogelijk actie ondernemen.

Informatie over gewijzigde eisen mbt aanhangende grond bij plantmateriaal afkomstig uit niet EU landen, is nu ook beschikbaar in het Engels.

Voor de Engelse versie klikt u HIER

Waarom extra eisen en voor welke producten?

Groeimedium kan vele schadelijke organismen bevatten. De nieuwe eisen geven meer zekerheid dat deze organismen niet met aanhangend groeimedium meekomen. Ze gelden voor alle planten waar groeimedium aan of bij zit, inclusief stekken. Steriel medium van in-vitroplanten is uitgezonderd. De eisen gelden voor import uit alle landen buiten de EU uitgezonderd Zwitserland.

Welke eisen zijn van toepassing?

De eisen hebben betrekking op het groeimedium dat aanwezig is op of bij de plant op het moment van import in de EU.

Voor meer informatie klik HIER


Bron: LTO Bomen, vaste planten en zomerbloemen