Vragen over PFOS en PFAS in grond

De berichtgeving in de regionale dagbladen over de normen van verontreiniging met PFOS in grond en baggerspecie leidden tot vragen over de betekenis hiervan voor de boomkwekerijsector.

Deze stof hoort tot de poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Deze stofgroep bestaat uit ruim 6.000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX).

Deze stoffen hebben specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid en worden al decennia gebruikt in industriële processen en andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

Klik hier voor het complete artikel.

Bron: LTO Bomen, vaste planten en zomerbloemen