Uitnodiging informatiebijeenkomst met de thema's Arbeid en bemesting

Arbeid is weer extra duurder geworden door de wet WAB, bemesting wordt een steeds grotere belangrijke uitdaging.

Deze bijeenkomst is voor alle leden bestemd, maar is vooral gericht op Zomerbloemen, Heesters, Pioenen en Vaste Planten kwekers. Zeker het onderdeel 'arbeid' is voor iedereen belangrijk en interessant.

Datum: donderdagmiddag 16 januari 2020
Aanvang: 13.45 uur (inloop vanaf 13.15 uur)
Locatie: LTO Noord, Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle.

Arbeid: de nieuwe wet Arbeid in Balans (WAB) heeft een grote impact voor uw bedrijf. Hoofdpunten zijn een hogere WW-premie en een transitievergoeding bij einde contract. Tevens wordt een toelichting gegeven van de veranderende regels voor ontslag, oproepkrachten en payrolling door Peter Baltus.

Bemesting: bij dit thema komen er meerdere zaken aan de orde zoals o.a.,bodemprofiel, analyse methode (lezen), verhoudingen nutriënten in de bodem, rol organische stof, werking spore elementen, bladbemesting, etc. Dit wordt verzorgd door teeltspecialist Wilma Windhorst (Agropoli).

Agenda:

  • 13.15 uur Ontvangst met koffie en thee
  • 13.45 uur Welkomstwoord door Gerrit Peeters (LTO)
  • 13.50 uur Ontwikkelingen Arbeidszaken m.m.v. Peter Baltus (LTO)
  • 14.40 uur Toekomst belangenbehartiging Gewasbescherming door Gerrit Peeters
  • 15.00 uur Pauze
  • 15.20 uur Bodem/bemestingsontwikkelingen m.m.v. Wilma Windhorst (Agropoli)
  • 16.45 uur Rondvraag
  • 17.00 uur Afsluiting

Aanmelden via gerrit@ltobomen.nl is noodzakelijk i.v.m. beperkte ruimte. Vermeld uw naam, mailadres en aantal personen.

Contactpersonen:
Gerrit Peeters 06-25120007 gerrit@ltobomen.nl
Aad Vernooij 06-25064160 

 

Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen