Opgaand spuiten na 2020 erg moeilijk

Na 2020 gaan er strenge eisen gesteld worden aan de spuittechniek, die in hogere boomkwekerijgewassen veelal wordt toegepast. Dit zijn laanbomen, grote heesters, coniferen en solitairen. Alles heeft te maken met het beperken van drift.

Een aantal jaren geleden is er reeds onderzoek gedaan naar alternatieven voor de axiaalsuiten en andere luchtondersteunende machines. Binnenkort is er een bijeenkomt op initiatief van de Cultuurgroep Laanbomen en in samenspraak met TCO Opheusden om de problematiek in kaart te brengen en hoe we het verder zullen oppakken. Aan deze bijeenkomst wordt deelgenomen door afgevaardigden van de LTO Vakgroep, LTO cultuurgroep Laanbomen, TCO, mechanisatiebranche, SKS, en adviseurs.

Vragen en suggesties kunnen worden doorgegeven aan Gerrit Peeters en Jan van Leeuwen, secretaris en voorzitter LTO Cultuurgroep Laanbomen.

Jan van Leeuwen,  06-24534232, jan.van leeuwen@ziezo.biz

Gerrit Peeters, 06-25120007, gerrit@ltobomen.nl


Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen