Vaste planten

Belangenbehartiging in de praktijk: een blik achter de schermen

Wilt u ook wel eens weten wat er achter de schermen gebeurt door bestuur en medewerkers in de belangenbehartiging voor uw sector? Weet u wat er aan werk en lobby verzet is voordat berichten in de nieuwsbrief verschijnen? Wilt u het graag weten?... Vraag het ons!

Nodig een keer, zodra de Corona richtlijnen dit toelaten, een van de vakgroepbestuurders of medewerkers uit voor een bijeenkomst met uw ondernemersgroep, studieclub of anderszins. Zij praten u graag bij over de inzet van de vakgroep en LTO Nederland op verschillende dossiers die uw bedrijfsvoering raken. Denk hierbij aan arbeid & scholing, gewasbescherming en fytosanitair beleid (Xylella, bacterievuur, AM-beleid), duurzaamheid, bodem & water, de Groene Stad, de bossenstrategie van LNV, de Europese Green Deal, handelsvoorwaarden, enz,

Ook voor een thema of verdiepingsbijeenkomst over een van deze onderwerpen kunt u een beroep doen op bestuurders en/of medewerkers. We gaan graag met u in gesprek.

Voor meer informatie, mail of bel met Anneke van Dijk, tel 06 11 36 56 28 of avdijk@lto.nl.

Bron: LTO Bomen, vaste planten en zomerbloemen