Veel onduidelijkheid bij kwekers over RI&E

Op bedrijven wordt vaak gedacht dat zij de RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie) niet nodig hebben. De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert dit jaar extra op het hebben van een RI&E. Het zou erg jammer zijn als u als bedrijf controle krijgt door Inspectie SZW en u dacht géén RI&E nodig te hebben en het blijkt dat die wel nodig is volgens de wet.

De inspectie heeft van de staatssecretaris i.v.m. de hoeveelheid ongelukken die in de Nederlandse bedrijven plaatsvinden, de opdracht gekregen om niet eerst te waarschuwen bij het niet op orde hebben van de RI&E, maar over te gaan op bekeuren. Dit geldt ook als de RI&E niet meer klopt door veranderingen op het bedrijf of niet volledig is.

Wanneer is een RI&E verplicht:
Inspectie SZW geeft aan: “Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding, dit betreft ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inleenkrachten (uitzendkrachten / ZZP-ers)”.

Hieronder is een aantal voorbeelden weergegeven met een toelichting (cursief gedrukt) van Inspectie SZW:

 1. Bedrijf heeft geen personeel, maar krijgt wel mensen op het bedrijf, zoals monteurs, teeltadviseurs, verkopers.
  Antwoord: Monteurs verrichten werkzaamheden onder uw gezag, dus RI&E.

 2. Bedrijf heeft geen personeel, maar de kinderen en familieleden, vrienden helpen wel regelmatig mee. Er zijn geen arbeidsovereenkomsten.
  Antwoord: Kinderen en familieleden, vrienden vallen onder vrijwilligers. Werken onder uw gezag.

 3. Bedrijf heeft geen personeel zelf in dienst, maar werkt met uitzendkrachten.
  Antwoord: Inhuren van uitzendkrachten, werken onder uw gezag.

 4. Bedrijf heeft geen personeel, maar werkt met ZZP’ers.
  Antwoord: Inhuren van ZZP-ers, werken onder uw gezag.

 5. Bedrijf heeft geen personeel, er komen wel leveranciers producten afleveren en transporteurs komen geoogste producten ophalen.
  Antwoord: Een leverancier is niet bij u in loondienst, hij brengt iets en gaat weer weg.
  Voorbeeld: de postbode die een brief bezorgd valt onder het gezag van zijn eigen werkgever, het postbedrijf. Wel dient u er voor te zorgen dat er geen gevaarlijke situaties zijn op het bedrijf.

 6. Bedrijf heeft geen personeel, maar doet wel aan huisverkoop, waarbij mensen in de bedrijfsschuur komen.
  Antwoord: Verkoop aan huis: de mensen die iets komen kopen vallen niet onder uw gezag. Wel bent u verantwoordelijk voor een veilige omgeving. Kunnen er spullen vallen op de klanten, of wordt er met een vorkheftruck gereden?

Hoe hoog zijn de boetes die ik kan krijgen en op grond van welke wetgeving?
Hier is geen pasklaar antwoord op te geven, het is een optelsom. Ook wordt er gekeken naar het aantal werknemers. Klik hier voor meer informatie. 

Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen