Bomen en vaste planten

(aanpassing) Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland

In de laatste vergadering van de Raad voor de Boomkwekerij is besloten om het nieuwe artikel 11, lid 9, van de nieuwe HBN 2020 tekstueel aan te passen. Hierin is opgenomen dat substraten voor pot- en containerteelt RHP-gecertificeerd moeten. Aan deze verplichting is toegevoegd dat een gelijkwaardig certificaat ook mogelijk is.

De handelsvoorwaarden, die op 1 juli 2020 ingaan, zijn hierop aangepast. 

Royal Anthos en de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen hebben de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland (HBN) uit 2008 vernieuwd en aangepast. De nieuwe handelsvoorwaarden gaan in per 1 juli 2020 en werden eind mei 2020 gepubliceerd.

In de HBN 2020 zijn ten opzichte van de HBN uit 2008 enkele toevoegingen en wijzigingen aangebracht. Zo is de bepaling ‘verhindering tot aflevering door vorst’ (art 10, lid 6) uitgebreid met ‘onwerkbaar weer’, waaronder ook hevige regen valt. Dit omdat het bij zware regen niet altijd mogelijk is het land op te gaan met machines om de bomen uit de grond te halen. Ook is aan de HBN 2020 toegevoegd dat substraten voor pot- en containerteelt RHP, of daaraan gelijkwaardig, gecertificeerd moeten zijn.

De handelsvoorwaarden zijn vermeld op de site van de Raad voor de Boomkwekerij.

U kunt ze ook downloaden door hier te klikken.

Bron: LTO Bomen, vaste planten en zomerbloemen