Export waardplanten Xylella fastidiosa naar VK in 2021

Bedrijven die in 2021 planten van Lavandula sp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis willen kunnen exporteren naar het VK, moeten nu al rekening houden met mogelijk extra Xylella fastidiosa eisen.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) stelde per 21 april 2020 extra eisen in voor de handel van waardplanten van Xylella fastidiosa. Op 20 juni 2020 trok de Europese Commissie de eisen in.

De NVWA verwacht dat dezelfde eisen na de Brexit-overgangsperiode (31-12-2020) weer van kracht worden. Er is dan waarschijnlijk geen sprake meer van de afgifte van een Plantenpaspoort met PZ-code, maar van een exportcertificaat. Het is nog niet bekend of het VK soepelere eisen gaat stellen aan landen die vrij zijn van Xylella fastidiosa. We raden u daarom aan rekening te houden met de strenge eisen.

De eisen van het VK hebben betrekking op het groeiseizoen voorafgaand aan het jaar van export. Als u deze producten in 2021 wilt exporteren naar het VK, dan moet Naktuinbouw daar tijdig van op de hoogte zijn. Er moet een extra keuring in de omgeving van uw bedrijf plaatsvinden. En in een aantal gevallen moet er nog een aanvullende bemonstering plaatsvinden. Naar verwachting blijft er een invoerverbod gelden voor planten van Coffea spp en Polygala myrtifolia.

Meer informatie vindt u op website van de Naktuinbouw. Klik hiervoor hier.

Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen