Open Teelten bomen vaste planten 3 wgslijn

Enquête CBS over gebruik gewasbeschermingsmiddelen in november

Eens in de vier jaar publiceert het CBS cijfers over gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Deze cijfers helpen de landbouwsector, onderzoekers en de overheid om inzicht te krijgen in het gebruik van deze middelen.

In november krijgt een aantal kwekers het verzoek om een nieuwe vragenlijst over één gewas in te vullen. Het CBS heeft - mede in overleg met de verschillende sectororganisaties, waaronder de LTO vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen - aanpassingen gedaan in de enquête, waardoor administratieve lasten voor de kwekers zijn teruggebracht. Een van de aanpassingen is dat nu bijvoorbeeld aan het eind van het seizoen de gegevens worden opgevraagd en niet gedurende het seizoen.

Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen
De enquête gewasbeschermingsmiddelen is een statistische verplichting vanuit Eurostat, het statistiekbureau van Europa. Europa én Nederland hebben doelen gesteld om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen duurzamer te maken. Deze statistiek is een instrument om de voortgang van die doelen te meten. Telers die in de steekproef vallen, ontvangen de aanschrijfbrief voor de enquête in november. “Het invullen van de enquête gewasbeschermingsmiddelen is best een klus voor de teler”, vertelt CBS-onderzoeker Rob Vijftigschild. “Na de enquête van vier jaar geleden hebben we onderzocht wat we konden verbeteren. Deze keer vragen wij bijvoorbeeld aan het eind van het seizoen uit en niet gedurende het seizoen. Dat is één van de manieren waarop we proberen de belasting voor de teler te verminderen.”

Nieuwe gebruiksvriendelijke vragenlijst
De vragenlijst is volgens de nieuwste ontwerpeisen van het CBS samengesteld. Klik hier voor meer informatie.

Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen