CEMP Adviescommissie vergadering

Dinsdag 27 oktober is de volgende vergadering van de CEMP Adviescommissie (gewasbeschermingsmiddelen en methoden).

Vooraf aan de vergadering worden de knelpunten binnen de sector Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen geïnventariseerd en de nieuwe knelpunten of de te verwachten knelpunten worden in beeld gebracht en besproken in deze vergadering.
De CEMP Adviescommissie bestaat uit een aantal kwekers/telers van alle cultuurgroepen en uit een aantal deskundige onafhankelijke teeltadviseurs in onze sector. Uiteraard is onze CEMP medewerker/specialist Peter van ’t Westeinde hierbij aanwezig.

De vaste onderwerpen tijdens deze vergadering:

  • Voortgang lopende knelpunten en bereikte resultaten
  • Inventarisatie nieuwe knelpunten en aanpak prioritering
  • Mogelijke oplossingen en aanpak van nieuwe knelpunten bespreken, maar ook andere aanpak van lopende knelpunten waar niet voldoende resultaat mee behaald kon worden.
  • Ontwikkelingen en/of behoeftes toedieningstechniek in de sector

OPROEP
Mochten er in uw cultuurgroep of gewassen nieuwe knelpunten zijn met betrekking tot gewasbescherming, wilt u dit dan doorgeven ruim vóór 27 oktober. Dit kan via een van de contactpersonen van de CEMP adviescommissie uit uw regio, of via de cultuurgroep of met een mailtje naar info@cempcooperatie.nl.

Voor een overzicht van de leden en contactpersonen van de Adviescommissie klikt u hier.

Informatie en nieuws met betrekking tot de gewasbescherming vanuit de CEMP Coöperatie ontvangt u als lid van de CEMP Coöperatie in een aparte nieuwsbrief, omdat deze informatie uitsluitende bestemd is voor de leden van CEMP Coöperatie.

Ontvangt u de nieuwsbrief van de vakgroep, maar bent u geen lid van de CEMP Coöperatie en wilt u toch dat uw specifieke knelpunten aangepakt worden en wilt u ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een mailtje naar info@cempcooperatie.nl of neem contact op met Gerrit Peeters via 06-25120007.


Bron: LTO bomen, vaste planten en