Bossenstrategie LNV

Door het ministerie van LNV is op 18 november de bossenstrategie uitgebracht.

In een videoboodschap vertelt minister Schouten over het belang van bomen voor mens en natuur.

De cultuurgroep bos- en haagplantsoen heeft de publicatie van de bossenstrategie aangegrepen om aandacht te vragen voor de zaadgaarden en een goed gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Zie hiervoor het bericht 'sector in beeld' in deze nieuwsbrief en het bericht op de website van LTO Nederland: Bomen grootbrengen is geen vanzelfsprekenheid.


Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen