Export naar het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 heeft u voor export naar het Verenigd Koninkrijk te maken met extra douaneformaliteiten en (fytosanitaire) keuringen. De afgelopen week was de export naar het Verenigd Koninkrijk relatief nog rustig. Toch zijn er wel een aantal aandachtspunten die deze week naar voren zijn gekomen, die we graag met u delen.

  1. Wanneer u voor het eerst te maken heeft met export naar een land buiten de EU, dan komt er veel nieuwe informatie op u af. Neem de tijd om u deze informatie eigen te maken. Zie o.a. de site van de Naktuinbouw.
  2. Fytosanitaire certificaten en inspecties voor export naar het Verenigd Koninkrijk moeten worden aangevraagd via e-CertNL. Let hierbij op dat u uw aanvragen indient onder Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
  3. E-certNL vraagt veel oefening voor het gebruik. Neem hier de tijd voor.
  4. Bedenk dat u voor export naar het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair document en een uitvoerdocument bij de producten moet hebben. Het is van belang om op deze documenten en op de factuur dezelfde naamgeving en codering te gebruiken voor de producten. Dus geen Nederlandse namen op het ene document en Latijnse namen op het andere document.

Aanvraag fytosanitaire inspecties

Fytosanitaire eisen
De landeneisen van het Verenigd Koninkrijk zijn nog niet allemaal ingevoerd in e-CertNL. Daar wordt hard aan gewerkt. Dit betekent dat eisen in e-CertNL dus nog kunnen worden aangepast! De landeneisen zijn te vinden op de site van de NVWA.

Sierprunus niet naar VK
Sier Prunussen kunnen niet naar VK. Er kan (nog) niet worden voldaan aan de eisen die VK hiervoor stelt. Dat maakt export hiervan onmogelijk. De NVWA probeert in overleg met DEFRA dit probleem op te lossen. Zie hiervoor ook het bericht elders in onze nieuwsbrief.

Preferentiële oorsprong
Er komen geen importtarieven van het VK op producten uit de Europese Unie. Wanneer voor producten buiten de Europese Unie door het VK wèl importtarieven gelden, dan is het de moeite waard om een oorsprongsverklaring van de producten mee te geven.
Voor boomkwekerijgewassen en planten is dit echter niet van belang, omdat hiervoor ook een importtarief van 0% geldt bij import uit niet-EU landen. Klik hier voor meer informatie. 

Vragen?
Voor praktische ondersteuning bij de exportdocumentatie van producten naar het VK kunt u een beroep doen op Björn Kohlmann, via info@growfirm.nl.
Björn Kohlmann hanteert een gereduceerd tarief voor leden van de LTO vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen. Daarnaast kunt u ook terecht bij de Brexit informatielijn van de Naktuinbouw: 071-33 261 00.

Loopt u tegen grote problemen aan die onder de aandacht gebracht moeten worden van beleidsmakers in Brussel of Den Haag, meld dit dan bij Klaas Johan Osinga via kjosinga@lto.nl of bij Anneke van Dijk via avdijk@lto.nl.

Webinar export naar Verenigd Koninkrijk

We hebben het voornemen om op korte termijn een webinar te organiseren over de export naar het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie volgt binnenkort.

 

Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen