Export van sierprunus naar het VK weer mogelijk

Afgelopen week bleek dat Nederland niet kon voldoen aan de eisen die VK stelt aan de Prunussen voor sierdoeleinden en dat daardoor export hiervan niet mogelijk was.

De NVWA heeft afgelopen weekend contact gezocht met het VK hierover. Hier is besproken dat tot 1 februari a.s. het wel mogelijk is om op basis van visuele inspectie prunussen voor sierdoeleinden te exporteren.

Tijdens de visuele inspectie zal er vooral gelet worden op Candidatus Phytoplasma pruni en Xanthomonas. In de loop van januari zal VK kijken of de gestelde eisen wel/niet stand moeten houden.

Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen