Export van Malus en Prunus naar het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk stelt eisen aan export van Malus en Prunus naar het Verenigd Koninkrijk.

Aangetoond moet worden dat het productiebedrijf een bepaalde periode vrij is van Candidatus phytoplasma ‘mali’ of Candidatus phytoplasma ‘prunorum’.

Om dit aan te kunnen tonen wordt vanaf 16 februari 2021 werken de keurmeesters van de Naktuinbouw met een intern register, waarin zij kunnen zien welke bedrijven wel/niet vrij zijn van Candidatus phytoplasma ‘mali’ en Candidatus phytoplasma ‘prunorum’ voor export naar het Verenigd Koninkrijk. Zij raadplegen dit register voor exportinspecties en exportcertificering.

De RKT’s (Tapportages Keuringstoezicht Naktuinbouw) zijn hiervoor niet meer nodig.

Voor meer informatie zie de website van de Naktuinbouw.


Bron: LTO Bomen, vaste planten en zomerbloemen