Aanscherping fytosanitaire eisen voor waardplanten van Xylella fastidiosa

Door de DEFRA is aangekondigd dat de eisen voor import van waardplanten van Xylella fastidiosa in het VK worden aangescherpt. De nieuwe eisen worden met ingang van 4 maart aanstaande van kracht.

Wat dit betekent is door de handelsorganisatie Anthos beknopt op een rij gezet:
De eisen zijn van toepassing voor de Xylella waardplanten zoals vermeld in de bijlagen. Belangrijke aanscherping is dat waardplanten minimaal 3 jaar (of in ieder geval gedurende hun gehele levenscyclus) geteeld moeten zijn op een productielocatie in een land of een gebied dat vrij is van Xylella fastidiosa.

De aangescherpte fytosanitaire eisen van het VK hebben de volgende consequenties voor de exportinspectie:

Voor waardplanten geteeld in Nederland:

  • Van partijen die naar het VK geëxporteerd worden, moet aangetoond worden dat deze inderdaad de Nederlandse herkomst hebben en de afgelopen drie jaar (of in ieder geval gedurende hun gehele levenscyclus) in Nederland geteeld zijn. De NVWA en Naktuinbouw zijn in afstemming met Anthos nog aan het onderzoeken hoe dat aangetoond moet worden bij de exportinspectie.

Voor waardplanten uit andere EU lidstaten:

  • Voor elke partij die afkomstig is uit een andere EU-lidstaat moet met een EU Pre-Export Certificaat (PEC) aangetoond worden dat voldaan wordt aan de vereisten van het VK.

Voor waardplanten die in de EU geïmporteerd zijn:

  • Aanvullende verklaring bij het fytosanitaire certificaat noodzakelijk waarmee verklaard wordt dat aan de eisen van het VK voldaan wordt.

Klik hier voor de nieuwe eisen die met ingang van 4 maart aanstaande van kracht zijn.


Bron: LTO bomen, vaste planten en zomerbloemen