Nieuwe CAO Open Teelten

Met inzet en inbreng vanuit de werkgeverscommissie van de LTO vakgroep bomen en vaste planten zijn onderhandelingen gevoerd over een nieuwe cao Open Teelten.

Met inzet en inbreng vanuit de werkgeverscommissie van de LTO vakgroep bomen en vaste planten zijn onderhandelingen gevoerd over een nieuwe cao Open Teelten. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015. De nieuwe cao geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de sectoren boomkwekerij, bollenteelt, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.