Van start

De eerste column van het nieuwe jaar 2019 waarin we net gestart zijn. Op naar een nieuw jaar vol met uitdagingen en kansen voor onze mooie sector.

Van start zijn we ook met de nieuw opgerichte coöperatie CEMP. U heeft het eerder waarschijnlijk al wel gelezen dat we als LTO vakgroep bomen en vaste planten samen met Treeport Zundert, Studieclub Horst aan de Maas, TreeCentre Opheusden en Greenport Boskoop samen een coöperatie hebben opgericht.

In deze gezamenlijkheid werken we aan het beschikbaar krijgen en houden van een breed middelenpakket waarmee gezonde en sterke bomen, heesters en planten worden geteeld die aan de hoge kwaliteitseisen van de afnemers voldoen in gezonde en weerbare teeltsystemen.

Er wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in het middelenpakket, waar mogelijk in combinatie met het verder verduurzamen van de teelt en het verder verlagen van de milieulast. De Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) vervult hierbij een belangrijke rol. Middels de input van diverse kwekers en adviseurs gaat onze CEMP-medewerker aan de slag.

Een mooie stap is het om op deze manier samen te werken met de verschillende organisaties. Gezamenlijk vertegenwoordigen we een hele grote groep kwekers uit Nederland die op deze wijze de krachten gebundeld hebben en op een betaalbare wijze met dit initiatief aan de slag zijn. Blij word ik er ook van dat we de eerste aanmeldingen ook al hebben mogen ontvangen van kwekers die niet bij een van de collectieve organisaties zijn aangesloten maar wel hieraan hun bijdrage willen leveren door ook lid te worden van de coöperatie. Laten we er voor gaan dat we zo veel mogelijk kwekers, via collectieven, samenwerkingsverbanden of individuele kwekers, in 2019 aan ons binden om de kracht te bundelen. Samen staan we sterk en kunnen we veel voor elkaar krijgen. Wanneer u interesse, vragen of suggesties heeft, schroom dan niet om contact te zoeken. Hoe meer signalen wij ontvangen, hoe beter we kunnen inspelen op datgene wat er in onze sector speelt.

Laten we er samen een mooi jaar maken. Vanaf deze plaats wens ik u en de uwen dan ook het allerbeste voor 2019!

Remco Beekers

Remco Beekers

Bestuurslid LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten

Naar alle weblogs van Remco Beekers

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.