Bomen en vaste planten

Kunnen we blijven werken, gezond en wel

Als werker in onze sector wil je gezond blijven werken tot je met pensioen gaat en daarna gezond een nieuw leven beginnen als gepensioneerde. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet je aan werken of er moet aan meegewerkt worden dat te halen of te kunnen doen.

Maar werken in onze sector is feitelijk erg gezond. We zijn een sector met een erg laag ziekteverzuim en er verlaten weinigen onze sector wegens lichamelijke klachten. Of dit nu werkgevers of werknemers zijn. Het werk heet zwaar te zijn, maar drie keer in de week je afbeulen in een sportschool is ook zwaar.

Maar om daar te komen, een laag ziekteverzuim, moeten er wel wat aan doen. We zorgen er voor dat het werk vol te houden is, dat het werk veilig gebeurt en dat we door machines en hulpmiddelen het echt zware of repeterend werk over te laten nemen, zodat we lichamelijk ontlast worden. Daarnaast is het werk in onze sectoren over het algemeen erg gevarieerd. Zoals men wel eens zegt, de beste beweging is de volgende beweging.

Om dit alles te begeleiden en van gereedschap op papier te voorzien hebben we onze arbocatalogus. Deze wordt samengesteld door Stigas, onze Collandstichting die samen met werkgevers en werknemersvertegenwoordigers alles op papier zet. Het wordt betaald uit de Colland Arbeidsmarktpremie. De catalogus strookt met de arbeidsveiligheid zoals wettelijk bepaald in de Arbowet. Ik noem het een catalogus van hoe je het werk veilig kan doen, variërend van de houding bij het oculeren tot het veilig werken met een heftruck. Omgang met en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen staat er ook in. Zeer de moeite waard. Digitaal en gemakkelijk doorzoekbaar.

Het is voor de klankbordgroep open teelten van Stigas, waar ik voor onze sectoren deel van uitmaak, toch altijd een heel gepuzzel om enerzijds de catalogus te laten voldoen aan de wettelijke eisen, maar aan de andere kant de regels wel werkbaar en betaalbaar te houden. Naar mijn mening zijn onwerkbare regels feitelijk geen regels. Ik roep dan ook een ieder op om zaken die anders zouden moeten in de catalogus aan mij te melden, zodat het verbeterd kan worden.

Er verandert veel in de teelten er komen steeds gereedschappen en machines bij. De veiligheid moet bijgehouden worden in de arbocatalogus. Actueel is bijvoorbeeld hoe om te gaan met besmettelijke ziekten op de werkvloer.

Maar eigenlijk zou je nooit in de catalogus moeten hoeven kijken. Alles wat er instaat kun je met gezond verstand wel beredeneren. Goed nadenken hoe je het werk veilig en verantwoord kan uitvoeren is de dagelijkse bezigheid. Pas dan kun je gezond en wel blijven werken.


Jan van Leeuwen

Jan van Leeuwen

Bestuurslid LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.