|||

Fruitteelt

Een belangrijk kenmerk van de Nederlandse fruitteeltsector is de hoge kwaliteit van de producten. Om dit te behalen en te behouden is veel kennis nodig over de teelt. LTO Noord stimuleert onderzoek naar nieuwe technieken, rassen en verbetering van producten. Daarnaast zet de vakgroep Fruitteelt zich in voor versterking van ondernemerschap.

LTO Noord werkt intensief samen met de Nederlandse Fruittelers Organisatie aan de versterking van de marktpositie van fruittelers. Belangrijke onderwerpen waar we ons op richten zijn gewasbescherming, productpromotie en emissies.

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.