Effecten droogte in EU nog onduidelijk

EU verwacht normale perenproductie en gemiddeld appelvolume voor de verse markt.

De appelproductie in de 28 EU-landen wordt dit jaar geraamd op 12.611.000 ton en de perenproductie op 2.327.000 ton. De raming voor appels valt 36% hoger uit dan de oogst van vorig jaar en 13% hoger dan het gemiddelde over de jaren 2015-2017. Voor peren is de raming 4% hoger dan de oogst van vorig jaar en 3% hoger dan het gemiddelde over 2015- 2017.
Veel EU-landen kampen deze zomer met de hitte en droogte. De effecten daarvan op de definitieve productie zijn nog niet allemaal bekend. Daardoor kan de definitieve oogst lager uitvallen. De lagere ramingen voor de Nederlandse oogst, zijn nog niet in de Prognoscijfers verwerkt. Conclusie is dat in de EU geen grotere perenoogst wordt verwacht dan vorig jaar. Deze cijfers zijn donderdag 9 augustus bekendgemaakt tijdens de Conferentie Prognosfruit, die plaatsvindt in Warschau.

De NFO verwacht dit jaar fruit dat erg goed zal smaken, vanwege de hoge suikergehalten. De perenoogst is naar verwachting normaal. Er worden goede afzetmogelijkheden verwacht. Zo vindt de Nederlandse Conference zijn weg op steeds meer internationale markten. De appeloogst zal volgens de ramingen fors uitvallen, maar door de droogte kan deze nog iets lager uitvallen. Het volume appels dat geschikt is voor verse consumptie, wordt iets lager dan gemiddeld ingeschat. Door de droogte zal een hoger percentage van het product in de industrie terechtkomen. Ook is sprake van een schone markt en door de vroege oogst is het afzetseizoen langer. China - de grootste appelproducent in de wereld - verwacht een 30% lagere productie dan vorig jaar. Dit biedt waarschijnlijk kansen voor export vanuit EU-landen naar markten die anders worden bediend door China.

Nederland goed voor ruim 30% van Europese Elstar-productie
De geraamde productie van Elstar is 335.000 ton. Dat is 26% meer dan vorig jaar en 4% minder dan de gemiddelde productie in de periode 2015-2017. Dat komt vooral door de hogere Elstar-productie in Nederland en Duitsland. In Duitsland is de productie 36% hoger dan vorig jaar, tegen 12% in Nederland. Nederland is dit jaar goed voor ruim 30% van de Europese Elstar-productie.

Polen produceert veel meer Jonagold
De productie van Jonagold (inclusief Jonagored en Red Jonaprince) wordt geschat op 1084.000 ton. Dit is 71% meer dan vorig jaar en 12% meer dan het gemiddelde over 2015- 2017. De hogere productie t.o.v. vorig jaar komt vooral doordat Polen veel meer is gaan produceren.

De oogst van Boskoop (Goudreinet) wordt geraamd op 63.000 ton: 86% hoger dan vorig jaar. Golden Delicious blijft met een geschatte productie van 2.347.000 ton veruit het grootste ras in de EU. De oogst van dit ras wordt 23% hoger geraamd dan vorig jaar en 3% hoger dan het gemiddelde van 2015-2017.

Productie nieuwe rassen neemt toe
Binnen de EU neemt de productie van nieuwe (concept)rassen zoals Kanzi en Junami toe. Op het totaal is de productie van deze nieuwe rassen bescheiden.

Nederland en België produceren samen 65% van EU-productie Conference
De raming van Conference valt met 953.000 ton 9% hoger uit dan de productie in 2017; die van Doyenné du Comice is met 74.000 ton 26% hoger dan de productie van vorig jaar. De raming van Abate Fetel is met 333.000 ton nagenoeg vergelijkbaar met de productie van vorig jaar. Nederland en België nemen ongeveer 65% van de EU-productie van Conference voor hun rekening. In deze landen is sprake van serieuze droogte, waardoor de definitieve productie van Conference lager kan uitvallen.


Bron: NFO