Cursus fruitbomenteelt

Cursus Vruchtbomenteelt echt iets voor jou!

De vruchtboomkwekerij is constant in beweging. Ontwikkeling is er op het gebied van duurzaamheid, innovatieve (teelt)technieken en mechanisatie.

Een dynamische wereld met volop kansen voor jou als (toekomstige) medewerker op een vruchtboomkwekerij. Door het volgen van de praktische cursus vruchtbomenteelt op verschillende bedrijven wordt jouw kennis onder begeleiding van docenten en deskundigen uit het bedrijfsleven bijgespijkerd.

Helicon MBO Geldermalsen heeft samen met de cultuurgroep fruitgewassen van de Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen van LTO Nederland een cursus van acht dagen -verdeeld over een jaar- samengesteld. Gericht op alle aspecten van de vruchtboomkwekerij. Zien en ervaren op en in de vruchtboomkwekerij!

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Sector oriëntatie
  • Sortimentskennis
  • Ziekten en plagen*
  • Rooien en Opslag
  • Vermeerdering
  • Bodem en bemesting
  • Groei van bomen
  • Communicatie van medewerkers

De cursus wordt afgesloten met een excursie inclusief een criteriumgericht interview bij iedere deelnemer. Dit om vast te stellen of je echt geluisterd hebt en alle kennis goed hebt opgeslagen (dit is géén examen waarvoor je thuis moet studeren). Ook wordt er op deze laatste dag een gezellig samenzijn georganiseerd, waarbij iedere deelnemer een certificaat van deelname ontvangt. 

Verdere informatie
Scholingsconsulent Boomkwekerij Piet Verhoeven (bereikbaar via 06-30 10 80 49) kan jou, of het bedrijf, helpen bij het beantwoorden van scholingsvragen. Hij kan je bijvoorbeeld op de hoogte stellen van de subsidiemogelijkheden via Colland Arbeidsmarkt en meer inhoudelijke informatie geven over het cursusprogramma. Vanaf de derde week van augustus kun je voor informatie over de inhoud en coördinatie van de cursus ook contact opnemen met docent Hans Vijverberg van Heliconopleidingen Geldermalsen via 0345 - 58 28 30.

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10) start de cursus half september 2019. Een groot aantal cursusdagen (altijd op vrijdag) wordt op vruchtboomkwekerijen georganiseerd die zelf kandidaten hebben aangeleverd. De data worden in overleg vastgesteld.

Kosten
De cursuskosten zijn 1475,- euro per deelnemer. Via Colland Arbeidsmarkt is minimaal 50% subsidie mogelijk met een maximum van 1000 euro per kalenderjaar per persoon. Per 1 augustus wordt het subsidiepercentage nog aantrekkelijker. Hierover mag pas na 1 augustus worden gecommuniceerd. Via de media en/of de scholingsconsulent word je na 1 augustus op de hoogte gesteld van het nieuwe percentage.

Aanmeldingen
Formeel worden alle aanmeldingen verwerkt via de administratie van Heliconopleidingen. Vanwege de schoolvakantie kunnen deelnemers zich voor 23 augustus 2019 aanmelden bij scholingsconsulent Piet Verhoeven, via p.verhoeven@talentboom.nl. Vermeld in de mail je contactgegevens en de namen van de deelnemers en of je wel of niet een spuitlicentie diploma wil halen.

Heb je interesse om meer verdiepende achtergrondkennis over de vruchtbomenteelt te krijgen? Vraag je bedrijfsleider of werkgever naar de mogelijkheden om deel te nemen aan de cursus vruchtbomenteelt! Tip (BBL)medewerkers, weekendhulpen of vakantiewerkers over deze mooie (basis)cursus in een sector met carrièreperspectieven. Voor medewerkers die een aanstelling hebben conform de CAO Openteelten, waardoor premie wordt afgedragen aan Colland Arbeidsmarkt, kan het bedrijf na ontvangst van de factuur scholingssubsidie aanvragen.

Samen gaan we voor betrokken arbeidskrachten die het rendement van jouw bedrijf vergroten!

* Het thema “ziekten en plagen” behandelt delen van het diploma ‘Uitvoeren gewasbescherming’. Je kunt er voor kiezen om met aanvullende zelfstudie een diploma Licentie 1, ‘Uitvoeren gewasbescherming’, te behalen. De meerkosten bedragen 175,- euro per deelnemer. Geef bij aanmelding aan of jouw medewerker ook een spuitlicentie diploma wil behalen. Deze kosten worden apart gefactureerd. Via Colland Arbeidsmarkt wordt hiervoor geen subsidie verstrekt, omdat dit een wettelijk verplichte cursus betreft!