Mezenschade

Het Faunafonds heeft enige jaren geleden besloten om de vergoeding voor mezenschade af te bouwen. In 2015 was deze vergoeding nog 60% van de getaxeerde vergoeding. In 2016 heeft het faunafonds maximaal 30% vergoed. In 2017 is er geen vergoeding meer uitgekeerd.

Aangezien voor het tegengaan van mezenschade geen afdoende maatregelen beschikbaar zijn hebben is door ongeveer 20 fruittelers, ondersteund door de NFO, bezwaar gemaakt bij het Faunafonds. Het bestuur van het Faunafonds heeft de bezwaren afgewezen, waarna de fruittelers beroep hebben ingesteld bij de rechtbank. LTO Noord heeft de fruittelers en NFO financieel ondersteund in de procedurekosten en waar mogelijk inhoudelijke onderbouwing van het beroepsschrift aangeleverd. De rechtbank heeft de fruittelers in het gelijk gesteld en heeft het Faunafonds/provincies opgedragen tot uitkering van de geleden schades over te gaan.

Dit laatste is vooralsnog niet uitgevoerd omdat het Faunafonds/provincies tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep zijn gegaan. De behandeling van het hoger beroep bij de Raad van State heeft op 8 maart jl. plaatsgevonden. De uitspraak van de Raad van State wordt voor de zomer 2018 verwacht.

Alle info over de genomen stappen is uitgewerkt in de verschillende artikelen op de NFO-site.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.