|||

Paddenstoelen

LTO Nederland is de grootste ondernemersorganisatie in de paddenstoelenteelt. Meer dan 60 procent van de ondernemers in de paddenstoelenteelt is lid van een van de regionale LTO-organisaties. LTO Paddenstoelenteelt heeft in het rapport “Kansen creëren door kentering” haar visie op de toekomst van de paddenstoelenteelt in 2020 vastgelegd in samenwerking met het bedrijfsleven in de andere schakels in de keten, het ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw. 
 
Hieruit voortvloeiend is in samenwerking met LNV het innovatieprogramma Champ2Champ van start gegaan. Hierin worden private innovatieve initiatieven mogelijk gemaakt. Verder werkt de sector aan verdere verduurzaming door deelname aan het convenant ’Schoon en Zuinig’ en investeert zij in meerjarige onderzoeksplannen m.b.t. gewasbescherming, fysiologie en veredeling. 

Contact

Leden Contact Centrum Zwartewaterallee 14 8031 DX Zwolle
E-mail adres
info@ltonoord.nl
Telefoon nummer
088 - 888 66 66  (kies optie 2)

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.