Insectenkweek als nieuw verdienmodel

Er is momenteel nog een klein aantal insectenkwekers in Nederland. Samen produceren ze naar schatting jaarlijks vijfhonderd ton insecten, vooral meelworm, sprinkhaan, krekel of de zwarte soldaatvlieg.

Insecten bevatten veel eiwitten en olie en zijn daardoor goede vervangers voor vismeel en soja-extracten. Daarmee zijn insecten bruikbaar in zowel food (humane voeding) en feed (diervoeding) voor productiedieren.

NGN in samenwerking met HAS Hogeschool, Agri Food Academy en Ketensief dragen bij door het omscholen van paddenstoelenkwekers tot insectenkwekers. Dit doen NGN en HAS Hogeschool d.m.v. een 6-daagse basiscursus, wat daaropvolgend met een 1-jarig begeleidingstraject opgevolgd kan worden. Gedurende dit traject komen praktische en technische aspecten van de insectenkweek aan de orde. Tegelijkertijd wordt aan een persoonlijk opschalings- en businessplan gewerkt. De eerstvolgende 6-daagse basiscursus insecten kweken zal plaatsvinden in september en oktober 2020, dagelijks van 15:00-20:00 uur. Aanmelden hiervoor kan via deze link

Meer informatie over het kweken van insecten?
Informatiewebinars over de insectensector, relevante wetgeving en een introductie in trends, de huidige markt en kansen voor de toekomst voor insecten worden gratis online aangeboden. De eerstvolgende datum is 15 juli 2020 van 15.30 – 17.00 uur. U kunt zich hier aanmelden voor het webinar.

Speciaal voor ondernemers in Noord-Brabant: starten in de insectenkweek met subsidie
Om de lokale economie te stimuleren en de leefbaarheid op het platteland te verbeteren, doet de provincie Noord-Brabant mee aan het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP3). Het programma voor deelnemers bestaat uit de basiscursus, technische hands-on ondersteuning op het bedrijf en begeleiding bij het opstellen van een opschalings- en bedrijfsplan. Wel wordt een investering van de ondernemer verwacht in de vorm van tijd, ruimte en de aanschaf van de benodigde ‘low-tech’ materialen om een eerste insectenkweek op kleine schaal te starten. 

Wil je meer informatie of jezelf aanmelden? Kijk dan eens op www.ngn.co.nl of neem contact op met Ellen van Herk via 06-39002509 / ellenvanherk@ngn.co.nl.


Bron: LTO Paddenstoelen