Corona protocol voor veilig werken wonen en reizen

Voor alle agrarische sectoren, en dus ook voor de paddenstoelensector, is door LTO Nederland en de vakbonden het coronaprotocol ‘Veilig werken, wonen en reizen’ uitgewerkt.

Hierin staan welke maatregelen werkgevers kunnen nemen om het besmettingsrisico als gevolg van het coronavirus te minimaliseren. Voor alle werkenden en hun werkgevers is veilig werken, wonen en reizen van levensbelang. Alle werkgevers kunnen dit protocol gebruiken en kunt u vinden op de site van Stigas.

Daarnaast is het belangrijk om u zelf en uw medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor een gezonde en veilig werkomgeving te zorgen. De Inspectie SZW verplicht alle werkgevers om het besmettingsgevaar van het corona-virus in beeld te brengen op het bedrijf en afdoende maatregelen te hebben genomen. In opdracht van LTO Nederland en de vakbonden heeft Stigas de coronachecklist ontwikkeld als aanvulling op de RIE. Met de checklist kunnen bedrijven nagaan of de maatregelen die zij nemen tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Van belang is hierbij de arbeidshygiënische strategie te volgen. Dit betekent dat voorrang gegeven moet worden aan zogenaamde bronmaatregelen, die het besmettingsrisico zoveel mogelijk uitsluiten. Pas als dit niet kan, worden persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast. Kijk voor meer informatie op de site van Stigas.

Bron: Vakgroep Paddenstoelen