Bodemacademie

De vakgroep heeft gezamenlijke initiatief genomen met Veldleeuwerik en het Louis Bolk Instituut om een bodemacademie op te zetten.

De uitdagingen van de bodem zullen gezamenlijk worden aangegaan. Deze samenwerking gaat verder dan de studiegroepen die door Veldleeuwerik begeleid en gecertificeerd worden. Certificering is bewust niet opgenomen in het koepelplan en het is aan de groepen om daar zelf een eigen weg in te vinden.

Tijdens het winterprogramma zijn een serie ledenbijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp, die gezien kunnen worden als vertrekpunt voor de vorming van groepen belangstellenden die onder begeleiding van de bodemacademie aan dit speerpunt voor de toekomst kunnen werken.