Calamiteitenreservering

De vakgroep is een groot voorstander van een fiscaal vrijgestelde bedrijfsreservering voor calamiteiten, inclusief tegenzittende marktomstandigheden. Door zo’n regeling krijgen bedrijven een grotere weerstand om moeilijke perioden het hoofd te kunnen bieden.

Dit vakgroepvoorstel is actueel geworden sinds de EU een speciaal traject heeft ingezet om het risicomanagement op bedrijfsniveau te analyseren en voorstellen te doen om de bedrijfsweerbaarheid te vergroten. Een garantiefonds wordt genoemd als belangrijk instrument. Het vakgroepvoorstel voor een reservering voor calamiteiten ligt in het verlengde daarvan.