CAO openteelten

De cao liep op 1 juli 2015 af.

Met de bonden wordt gesproken over een nieuwe cao.