CEMP

In een samenwerking tussen de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt is een Coördinator Effectief Middelen Pakket, kortweg CEMP, aangesteld.

Doel is dat knelpunten in de bescherming van gewassen tegen ziekten en plagen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd. Vervolgens wordt actie ondernomen om te kijken of er een oplossing voor dat knelpunt gevonden kan worden. Jaarlijks levert dit een lange lijst op met middelen die dankzij de inzet van de CEMP (versneld) zijn toegelaten of waarvan de gebruiksduur verlangd werd.

De bijdrage aan de financiering van de CEMP wordt door Vollegrondsgroenteterls uit de LTO contributie betaald.