Equivalente bemestingsnormen

De vakgroep werkt aan flexibilisering van bemestingsnormen op alle grondsoorten. Daarvoor zijn op basis van onderzoek drie voorstellen gedaan aan het Ministerie van EZ.

Het gaat om maatregelen waarvan de eenvoudigste eigenlijk zijn toegezegd. Dat zijn de ruimere gebruiksnormen voor N en P bij rijenbemesting in maïs, en hoger stikstof normen bij drijfmestvervanging.

De lastigste is echter opbrengstafhankelijk N- en P-normen voor 15 gewassen op alle grondsoorten. Die vraag is voorgelegd aan Brussel. Voor dat laatste wordt er nu gewerkt aan de berekening van de normen met actuele opbrengsten. De verwachting is dat de getallen die daaruit komen hoger liggen dan de huidige normen en dan zouden de opbrengstafhankelijke normen voor hogere opbrengsten niet gecompenseerd hoeven worden door het restant te verlagen. Het principe wordt op het Ministerie gehanteerd, dat als de een meer krijgt, dan zal de ander minder mogen gebruiken. Dat is de enige manier waarop het totaal weer uitkomt op het gestelde doel.

Het blijkt een moeizaam proces, maar de hoop bestaat dat de regelgeving voor het begin van het nieuwe teeltseizoen in de wetgeving opgenomen zal zijn.