Peter Appelman

GLB inzet vanuit Vakgroep Vollegrondsgroenten

Op dit moment loopt in de Agrarische sector in Nederland de discussie hoe het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) er in de toekomst uit moet gaan zien. In de LTO vakgroep Vollegrondsgroenten hebben we dit ook besproken.

Voor de vollegrondsgroenteteelt is het van groot belang een rustgewas of voedergewas te kunnen telen als vruchtwisselingsgewas om de grond te voeden en te optimaliseren en daarvoor betaald te krijgen. Wij denken aan een rustgewas dat het bodemleven voedt, en tevens bijdraagt aan maatschappelijke doelen zoals: Biodiversiteit ,insecten boven de grond en bodemleven in de grond, allerlei bodembroeders, veldleeuwerik, patrijs e.d., die tegelijkertijd ook schuilgelegenheid geeft voor natuurlijke vijanden die onze ziekten en plagen kunnen bestrijden. Omdat dit ook allemaal maatschappelijke doelen zijn zou er niks mis mee zijn als men daar een fatsoenlijke vergoeding voor kreeg, zie bijv.: project veldleeuwerik, en bloemrijke akkerranden, waar je een vergoeding van ongeveer €2000,- per ha voor krijgt.

Daar wij geen GLB-steun krijgen voor onze gewassen, is het goed om je bodem een jaar rust te geven en je koolstofgehalte op peil brengt en het bodemleven voedt zodat je bij een vervolgteelt een hoger rendement krijgt en de teelt gemakkelijker verloopt.

Wij dachten als je zo`n rustgewas 1 op 4/5 kunt telen zou dat prima in ieder bouwplan mee kunnen draaien en goed zijn voor de kringloop, want in dit gewasmengsel moeten natuurlijk vlinderbloemigen aanwezig zijn, die de stikstof uit de lucht kunnen halen en zo de bodem op een natuurlijke wijze kunnen voeden. Boven iedere hectare hangt 80 ton stikstof in de lucht en daar heb je graag wat van in je bodem voor een goed gewas.

We willen zeker meewerken om maatschappelijke doelen te bereiken maar het kan niet zo zijn dat de financiële gevolgen hiervan alleen op het bordje van de agrarisch ondernemer belanden.

Wanneer er geen fatsoenlijke vergoeding tegenover staat gaat het grote peloton en de achterhoede van onze achterban niet mee, want ze willen direct ieder jaar resultaat zien en dit resultaat is in euro`s. De vaste kosten van de bedrijfsvoering gaan immers door en daar heb je nu eenmaal geld voor nodig.

Daarbij zou het betaalbaar kunnen zijn wanneer Europees geld dat nu naar pop3 projecten gaat hiervoor in te zetten. Dan landen deze gelden bij de praktiserende boer en is een uren verslindende controle op pop3 ook niet nodig.

Op dit moment zijn er een aantal reeds geplande data voor de GLB-bijeenkomsten waar u als lid hierover ook mee kunt praten.

Klik hier voor het overzicht van de bijeenkomsten. 

Bron: LTO Vollegrondsgroenteteelt