Foodcompass houdt de vinger aan de pols

Sinds 2013 heeft Food Compass een microbiologisch onderzoeksprogramma waarin gekeken wordt naar de aanwezigheid van ziekteverwekkers op en in verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen in het handelskanaal.

In juni 2019 zijn de resultaten van de eerste vijf jaar onderzoek (2013-2018) gepubliceerd. De resultaten geven aan dat risico’s op verontreiniging met ziekteverwekkers bij verse, onbewerkte groenten en fruit beheersbaar zijn. Het beperkt aantal vondsten wijst uit dat er geen structurele problemen zijn. Evengoed blijft het van belang om aandacht te houden voor hygiëne in de gehele keten.

Informatieposters
U kunt hiervoor de informatieposter ‘Microbiologische gevaren’ nog eens raadplegen. Op deze poster vindt u bronnen en besmettingsroutes van ziekmakende micro-organismen en zijn de voornaamste beheersmaatregelen benoemd om besmetting te voorkomen. De poster is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Pools. Zolang de voorraad strekt zijn de posters in print aan te vragen bij GroentenFruit Huis. Er is ook een instructievideo ‘Voedselveiligheid vereist hygiëne’ beschikbaar. Deze geeft voornaamste bronnen en besmettingsroutes weer van ziekmakende micro-organismen en benoemt voornaamste beheersmaatregelen om besmetting te voorkomen.

Ter informatie vindt u hieronder de documenten horend bij de resultaten van vijf jaar microbiologisch onderzoek:

Zie ook het bericht in Nieuwe Oogst dat hierover verscheen.