Vrijstelling afgegeven voor Benevia in Prei

Op vrijdag 19 juni is in de Staatscourant de vrijstelling gepubliceerd van Benevia voor het gebruik in de opkweek van preiplanten en de teelt van Prei.

Deze vrijstelling is in opdracht van de van de Vakgroep Vollegrondsgroenten aangevraagd door de Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP), Peter van ’t Westeinde.

Het gebruik in de opkweek van Prei is toegestaan tot 31 augustus 2020 en het gebruik in de teelt van Prei is toegestaan tot 120 dagen na 19 juni 2020. Deze vrijstelling is aangevraagd in samenwerking met de toelatingshouder van Benevia FMC. FMC heeft toestemming gegeven om van hun dossier gebruik te maken voor deze vrijstelling. Deze vrijstelling is afgegeven omdat er een teeltbedreigende situatie ontstaat door de aantasting door trips in de opkweek en de teelt van prei.

Voor de reguliere toepassing van Benevia in prei ligt op dit moment ook nog een aanvraag bij het CTGB. Wanneer de toelating komt is op dit moment nog onduidelijk. Wanneer dit in 2021 nog niet tot een toelating geleid heeft zullen we nogmaals een vrijstelling aanvragen voor de toepassing in de opkweek en teelt van prei.


Bron: LTO Vollegrondsgroente