Bart Bak

Aankondiging Ledenavonden in januari 2021

In de onlangs gehouden vakgroepvergadering heeft het bestuur afgesproken dat we in januari 2021 weer een aantal ledenbijeenkomsten in de regio gaan organiseren.

De exacte data moeten daar nog voor gepland worden, evenals de locaties.

Als onderwerpen wordt er nu gedacht aan mest en mineralen en daarmee ook kringlooplandbouw, als er ontwikkelingen zijn komt arbeid aan de orde en ook de actualiteiten inzake gewasbescherming worden dan gepresenteerd.

Wij zullen u via de nieuwsbrieven op de hoogte houden van de planning.

Bron: LTO Vollegrondsgroenten