Peter Appelman

Reactie op kamerbrief mest

In de laatste vergadering van de LTO vakgroep Vollegrondsgroenten die onlangs is gehouden, heeft het bestuur met ongeloof gereageerd op de kamerbrief over het mestbeleid. Het lijkt er volgens de vakgroep op dat er vanuit LNV totaal niet is geluisterd naar de inbreng vanuit de plantaardige sectoren.

Ook is er vanuit vollegrondsgroenten aangegeven dat een goede en gezonde bodem het uitgangspunt moet zijn en dat er gestuurd moet worden op de opname van het gewas en niet op forfaitaire normen die op papier zijn vastgesteld. Daarvoor is voldoende toediening van goede organische stof van het allergrootste belang, want volgens het bestuur is een gezonde bodem ook een voorwaarde voor het telen van een gezond gewas.

Het bestuur steunt dan ook de inzet van LTO-Nederland op dit gebied.

Bron: LTO Vollegrondsgroenen