Rekening-courant voor vergroening

Na een draagvlaktoets heeft de vakgroep besloten een rekening-courantsysteem voor de vergroening van het GLB voor te stellen als vereenvoudiging van het beleid.

Om eventuele problemen in een jaar te kunnen compenseren in het volgende jaar, wordt dat als waardevolle optie aangemerkt. Bovendien lijkt Brussel nadrukkelijk gesteld te hebben dat het uitstel van de uiterste zaaidatum in 2015 een eenmalig iets is geweest. Natte omstandigheden zijn normaal in noordwest Europa en telers moeten de deadline maar goed inplannen, is de redenatie in Brussel.

Een rekening-courantsysteem kan in die context uitkomst bieden.