1. Meer vragen voor Werkgeverslijn

  De Werkgeverslijn noteert in 2015 een forse toename van het aantal ondernemersvragen over toepassing cao open teelten en inpassing van nieuwe wetgeving in de praktijk.

 2. Cao open teelten

  De vakgroep LTO Vollegrondsgroenten heeft een brede discussie met werkgeverscommissies gehad over toekomst en invulling van de cao open teelten.

 3. Aanstelling scholingsadviseur

  De LTO vakgroepen Akkerbouw en Vollegrondsgroenten hebben in het voorjaar van 2015 scholingsadviseur Hans Schilders aangesteld. Hij zet zich in voor zowel de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt.

 4. Aandacht vooor gewasbeschermingsmiddelen

  De ontwikkelingen in de gewasbescherming is een continu aandachtspunt voor de vakgroep LTO Vollegrondsgroenten.

 5. Uitzondering op ketenbepaling

  LTO heeft zich sterk gemaakt om voor seizoensarbeid een uitzondering op de zogeheten ketenbepaling – de onderbreking van de keten van tijdelijke contracten - te krijgen.

 6. Andere gewascodes

  Winter- en zomerbloemkool hadden één gewascode. Dat gaf vaak problemen om aan de vergroeningseis te kunnen voldoen.

 7. Keuringskosten

  LTO zet eind 2015 haar lobby in om keuringskosten niet door het bedrijfsleven te laten betalen, maar door de overheid.

 8. Schoner, Groener, Beter

  De vakgroep LTO Vollegrondsgroenten participeert actief in het plan van aanpak van de gezamenlijke plantaardige sectoren om de puntbelasting met gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater verder terug te dringen. Daarvoor lanceerde LTO Nederland het actieplan ‘Schoner, Groener, Beter!’

 9. Eerste stappen naar nieuwe visie

  De vakgroep LTO Vollegrondsgroenten heeft in 2015 de eerste stappen voor het opstellen van een nieuwe visie gezet.

 10. Erkende lijst energiebesparende maatregelen

  De vakgroep heeft input geleverd om voor de vollegrondssector een acceptabele ‘Erkende maatregelenlijst’ met betrekking tot energiebesparende maatregelen te krijgen, die door de overheid geaccepteerd wordt.