Cao open teelten

De vakgroep LTO Vollegrondsgroenten heeft een brede discussie met werkgeverscommissies gehad over toekomst en invulling van de cao open teelten.

De huidige cao open teelten liep af op 1 juli 2015. In de werkgeverscommissies fruit, bollen, vollegrondsgroenten, akkerbouw en boomkwekerij is een brede discussie gevoerd gericht op modernisering en vernieuwing van de cao open teelten en gericht op beter passend maken bij de praktijk van nu.

De discussie wordt eind 2015 afgerond en de resultaten worden benut op het moment dat gesprekken over een nieuwe cao weer worden gestart.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.