Cao wgslijn

Meer vragen voor Werkgeverslijn

De Werkgeverslijn noteert in 2015 een forse toename van het aantal ondernemersvragen over toepassing cao open teelten en inpassing van nieuwe wetgeving in de praktijk.

De Werkgeverslijn is het centrale aanspreekpunt voor de agrarische werkgevers met vragen over arbeid.

Agrarische werkgevers kunnen dagelijks en gratis contact opnemen met hun vragen. Ook bieden de websites van de Werkgeverslijn  en van de Kennisbank arbeid toegang tot praktische adviezen en voorbeelddocumenten.

Bijeenkomsten
Daarnaast organiseert de Werkgeverslijn in samenwerking met LTO diverse werkgeversbijeenkomsten, spreekbeurten op leden-/vakgroep bijeenkomsten en Webinars. De Werkgeverslijn is een initiatief van LTO en wordt gefinancierd uit Colland-gelden.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.