Scholingsadviseur

In samenwerking met de Akkerbouw is een scholingsadviseur aangesteld. 

Hij adviseert ondernemers over alle scholingsvraagstukken op hun bedrijf. Het kan gaan over vragen voor aanvullende opleidingen van henzelf maar zeker ook van medewerkers. In samenwerking met scholen werkt hij aan een cursusaanbod wat aansluit bij de markt. De scholingsadviseur wordt betaald uit Colland-fondsen.