Schoner, Groener, Beter!

De vakgroep participeert actief in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer om puntbelasting in het oppervlaktewater verder terug te dringen.

Het plan is goed ontvangen door de politiek en is een voortzetting van eerdere initiatieven die ertoe hebben geleid dat de milieubelasting als gevolg van het gebruik van GWB middelen is afgenomen met 95% ten opzicht van de referentieperiode 1996-1998. Een formidabele prestatie, die nu nog verder aangeslepen zal worden.

De activiteiten zijn gefocust op erf afspoeling als gevolg van het reinigen van spuitapparatuur. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om directe oppervlakkige afspoeling van percelen tegen te gaan. Een bedrijfsscan vormt de basis om maatwerk per bedrijf voor te stellen.