Uitzondering Wet Werk en Zekerheid

De toepassing van deze wet levert voor werkgevers met veel seizoensarbeid veel beperkingen op.

LTO zet in op verlenging van de ketenbepaling bij seizoensarbeid.