Steun de glastuinbouw en teken de petitie.

  • Glastuinbouw
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

In de glastuinbouw dreigt 40% van de bedrijven in financiële problemen te komen. We roepen op tot ander overheidsbeleid om de energieprijzen te stabiliseren. Teken je ook de petitie?

glastuinbouw-49

Dat de gasprijzen sinds september 2021 fors zijn gestegen is algemeen bekend. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de consument, maar ook voor bedrijven en industrie. In de glastuinbouw dreigt 40% van de bedrijven in financiële problemen te komen. Dat heeft niet alleen een enorme impact op ondernemers, werknemers en hun gezinnen, maar op heel Nederland!

Steun de glastuinbouw en teken onze petitie.

In kassen groeit meer dan bloemen, planten, groenten en fruit. Telers oogsten namelijk ook energie. Stroom en warmte die een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie van Nederland. Zonder de inbreng van de teeltbedrijven in de vorm van stroom en warmte moeten de klimaatambities van Nederland worden bijgesteld. En dat terwijl de energietransitie door moet, in het belang van heel Nederland!

Fossielvrij in 2040

Ambities heeft de glastuinbouw zelf ook: een fossielvrije teelt in 2040. Wat zijn de innovaties en nieuwe technologieën? Informatie die aantoont dat het in ieders belang is dat de glastuinbouw door deze crisis wordt geholpen! Op de website van Glastuinbouw Nederland is hierover meer informatie te vinden. Daar wordt uitgelegd wat de impact van de energiecrisis is op de ondernemers en hun bedrijven en wat op termijn de consequenties zijn voor de klimaatambities en energietransitie van Nederland.