Glastuinbouw

Glastuinbouw werkt aan masterplan internationale werknemers

De ondernemerswerkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland stelt een masterplan op voor internationale werknemers. Dit moet een richtsnoer worden voor de sector.

Het is bedoeling dat dit masterplan aan het eind van het jaar gereed is. Het kijkt onder andere naar keurmerken bij arbeid, een helpdesk voor internationale werknemers, en de duurzame ontwikkeling van deze groep medewerkers.

Glastuinbouw Nederland wil werken aan de bewustwording van de verantwoordelijkheden van de inlener en de 'best practises' in beeld brengen. Onderdeel van het plan is ook een onderzoek naar de belemmeringen en doorstroom van internationale werknemers. Participatie in het actieplan Taskforce Arbeid van LTO Nederland is uiteindelijk het doel.

LEES HIER VERDER.

Bron: Nieuwe Oogst