1. Zuiveringsplicht ondersteunend glas verder uitgewerkt

  Afgelopen weken is er hard gewerkt om de knelpunten rondom de zuiveringsplicht te onderzoeken. Na de bedrijfsbezoeken bij telers van verschillende sectoren is overleg gevoerd tussen verschillende regionale organisaties (tevens ZLTO en LLTB) hoe met de zuiveringsplicht om te gaan.

 2. Waterbewustzijn groeit

  Naast beleidszaken en (technisch) onderzoek zijn bewustwording en implementatie belangrijke zaken in het waterdossier.

 3. Seizoenarbeid blijft mogelijk

  LTO Glaskracht Nederland, CNV Vakmensen en FNV sloten in december 2015 een akkoord over de toepassing van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze afspraken gaan in wanneer minister Asscher zijn goedkeuring daaraan verleend en wanneer zij zijn vastgelegd in een de nieuwe nog af te ...

 4. Herstructurering

  In diverse gebieden is LTO Noord Glaskracht actief op het gebied van herstructurering.

 5. Het Nieuwe Telen in de picture

  Ruim 300 telers en 100 adviseurs en leveranciers in de glastuinbouw hebben sinds de start (eind 2013) van de eerste cursusgroep deelgenomen aan de cursus Het Nieuwe Telen (HNT).

 6. 3-sporenbeleid aanpak plagen opgesteld

  Met het huidige toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen blijkt het steeds moeilijker om plagen als trips te beheersen. In samenwerking met ketenpartijen is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot mogelijkheden van plaagvrije export.