WOB-verzoek NVWA inspecties kalverhouders

  • Kalverhouderij

De afgelopen week hebben diverse kalverhouders een brief van NVWA ontvangen. Daarin wordt aangegeven dat NVWA een WOB-verzoek heeft ontvangen en op basis daarvan inspectiegegevens van de betreffende kalverhouder aan de verzoeker wil doorgeven.

kalveren-28

Daartegen kan bezwaar worden gemaakt door het indienen van een zienswijze. In de brieven die de LTO vakgroep Kalverhouderij heeft gezien zijn de bedrijfs- en persoonsgegevens door de NVWA al onherkenbaar gemaakt. Daarmee is niet meer traceerbaar welk kalverbedrijf het betreft. Er zullen dus geen consequenties uit voortvloeien voor individuele kalverhouders. Eerdere ervaringen hebben geleerd dat bezwaren tegen het verstrekken van meer algemene gegevens zoals die in die rapporten nog wel zichtbaar zijn, weinig nut hebben. Die gegevens zullen toch worden verstrekt. Vanuit de LTO vakgroep zullen we daarom geen voorbeeld zienswijze opstellen. Het staat eenieder natuurlijk vrij om wel een zienswijze in te dienen.

Bron:

LTO Nederland